• Home
  • Retrato de autoridades

Retrato de autoridades

Sin título

Leite, Osvaldo
Retrato: Humberto Capote López

Sin título

Leite, Osvaldo
Retrato: César Rodríguez Batlle